Citibank REWARDS

Citibank REWARDS

Citibank REWARDS - สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รายละเอียด Click

Apply_Citibank ROYAL ORCHIDS PLUS

Apply_Citibank ROYAL ORCHIDS PLUS

Apply_Citibank ROYAL ORCHIDS PLUS-สัมผัสที่สุดของการเดินทาง ในทุกการเดินทางของคุณ รายละเอียด Click

Citibank BigC Visa Platinum

Citibank BigC Visa Platinum

Citibank BigC Visa Platinum-ถูกจริง ถูกใจ ถูกทุกวัน รายละเอียด Click

KTC X World Rewards MasterCard

KTC X World Rewards MasterCard

KTC X World Rewards MasterCard ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า รายละเอียด Click

บัตร KTC จัดเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ให้สิทธิ์พิเศษที่มากกว่า รายละเอียด Click

 

KTC Visa Classic

ucm_cluster1-022656
คุ้มค่าและสะดวกสบายกับสิทธิประโยชน์มากมาย
✔ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 1,000,000 บาท
✔ สิทธิพิเศษส่วนลดตลอดปีจากร้านค้าต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ icon_ktcmakesence_small

✔ สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

3233_Banner-234x60

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC Gold MasterCard

ucm_cluster1-022655สัมผัสความสุขด้วยวงเงิน 5 เท่าของรายได้
✔ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 4,000,000 บาท
✔ สิทธิพิเศษส่วนลดตลอดปีจากร้านค้าต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ icon_ktcmakesence_small

✔ สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

3233_Banner-234x60

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC Visa Gold

ofmw0716200001194

สัมผัสความสุขด้วยวงเงิน 5 เท่าของรายได้
✔ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 4,000,000 บาท

✔ สิทธิพิเศษส่วนลดตลอดปีจากร้านค้าต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าที่มีicon_ktcmakesence_smallสัญลักษณ์

✔ สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

3233_Banner-234x60
คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC JCB Platinum

ofmw0716200001174
สนุกกับชีวิตในแบบ Japanese Style เติมความสุขให้เต็มไปด้วยความรู้สึกพิเศษ
✔ พิเศษสุดเมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น
รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า และ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% เมื่อขอใช้บริการ KTC FLEXI by Phone สำหรับรายการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น
✔ Absolute Service บริการเลขาส่วนตัว (Concierge Service) จาก JCB Plaza ทั่วโลก
✔ บริการ Airport Lounge ในหลายประเทศ อาทิ สนามบินในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย
✔ อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

3233_Banner-234x60

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC Titanium MasterCard

ofmw0716200001197
เร้าใจกับประสบการณ์ใหม่ ในมุมมองที่คาดไม่ถึง
✔ รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% กับบริการ FLEXI by Phone เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
✔ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 4,000,000 บาท
✔ สิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
✔ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก MasterCard Moments และ KTC
✔ สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

 

3233_Banner-234x60คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน

บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC Visa Platinum

ofmw0716200001156ค้นพบความสำเร็จแบบไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ

✔ อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

✔ สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกกับบริการ KTC Platinum Assistance โดยบริษัท International SOS บริการเลขาส่วนบุคคล ทั่วโลก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับจาก Visa Platinum Privileges ได้ทั่วโลก

✔ สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

3233_Banner-234x60

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน

บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

บัตรเครดิต KTC Visa Signature

ucm_cluster1-229615
✔ สิทธิพิเศษ เพียงใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC Visa Signature ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก
✔ รับคะแนนสะสม Forever Rewards X2 ไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด
✔ ถูกกว่า! ไม่เกิน 2% กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสด

 

3233_Banner-234x60

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน

บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC X Visa Signature ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า

ucm_cluster1-168337รับคะแนนง่ายๆ ได้มากกว่า
✔ รับคะแนนสะสม Forever Rewards X3
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และทุกการใช้จ่ายในต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด และคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

คะแนนที่มีค่ามากกว่า
✔ แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
✔ ทุก 100,000 คะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต

3233_Banner-234x60

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC World Rewards MasterCard

ucm_cluster1-248065

คะแนนมีค่ามากกว่า
สิทธิพิเศษ เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC World Rewards MasterCard ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก

✔ รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า ไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด
✔ถูกกว่า! ไม่เกิน 2% กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ

 

3233_Banner-234x60

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

KTC X World Rewards MasterCard ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า

ucm_cluster1-248064รับคะแนนง่ายๆได้มากกว่า
✔ รับคะแนนสะสม Forever Rewards X3 ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
✔ ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด
✔ คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

คะแนนที่มีค่ามากกว่า
แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
✔ ทุก 100,000 คะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก3233_Banner-234x60
✔ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
✔ รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
✔ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
✔ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

 

บัตรเครดิต สำหรับในปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนปัจจัยที่ห้าในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว ยิ่งในยุคปัจจุบันที่การจับจ่ายใช้สอยต้องการความคล่องตัวมากกว่าเดิม บัตรเครดิต จึงเป็นเหมือนอิสรภาพทางการเงินที่ธนาคารมอบให้แก่ผู้ที่มีเครดิตดี สามารถนำไปใช้จ่ายล่วงหน้าโดยไม่ต้องพกเงินสดได้ ซึ่งผู้คนมากมายเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าที่ได้ภายในทันที โดยไม่ต้องเก็บเงินหรือรอวันเงินเดือนออก ขณะที่ผู้ถือบัตรบางท่านก็สมัครบัตรเครดิตเพื่อสะสมคะแนน เพื่อรับผลประโยชน์ในการรับเงินคืนหรือเพื่อรับส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นที่มากับการสมัครบัตรเครดิต ในทางกลับกัน คนไทยหลายคนก็สมัครบัตรเครดิตเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุ เหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วย หรือค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถ

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ทำให้คุณสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินมาใช้ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าเช่น อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต้องชำระหนี้ในภายหลัง คุณยังสามารถใช้บัตรเครดิตในการซื้อของออนไลน์ จองเที่ยวบิน จ่ายค่าน้ำมัน และจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆในขณะที่ผู้ถือบัตรบางท่านก็ใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงเท่านั้น และการสมัครบัตรเครดิตในปัจจุบันก็ง่ายมาก เพราะว่าสามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนิดเดียว สมัครบัตรเครดิตออนไลน์เพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกประหยัดเวลาและเงินในการเดินทาง

สำหรับวิธีใช้บัตรเครดิต ก็นับว่าสะดวกสบายเพราะผู้ใช้ไม่ต้องพกเงินสดติดตัว เพียงแค่มีบัตรเครดิตใบเดียวก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในวงเงินตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ นอกจากนี้ผู้ใช้บัตรเครดิตยังได้ประโยชน์จากระยะเวลาในการชำระเงิน ซึ่งกว่าจะ ชำระเงินจริงแก่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตก็เป็นเวลาอีกหลายวันหลังจากที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง แต่การใช้บัตรเครดิตนี้ก็อาจทำให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยจนเกินตัว โดยลืมคิดไปว่าอาจจะมีปัญหาในการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่มาเรียกเก็บเงินในภายหลัง